Testimoni de Marta Coronado

És una experiència enriquidora tant pels professors com pels estudiants, aprenent a transformar el coneixement adquirit en grans històries que explicar.

Marta CoronadoProfessora i investigadora postdoctoral