Alejandro M., Immaculada Concepció, Gavà

Bona pàgina. Té un bon disseny de la web i és atractiva visualment, això atreu l’atenció i desperta l’interès pel tema exposat, per tant (10/10). A més el temes presentats són molt interessants i amb bons titulars que fan que els vulgui fer clic.

Alejandro M., Immaculada Concepció, Gavà